สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนราชดำริ

ก่อตั้งภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคี ระหว่างครู ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และชุมชน

“กตัญญู รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความรู้”

คติพจน์ประจำโรงเรียนราชดำริ

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนราชดำริ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 163 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการประกาศตั้งแต่ วันที่ 13 มีนาคม 2518 ให้เป็นโรงเรียนมัธยม ประเภทสหศึกษา อ่านต่อ

ประวัติสมาคมศิษย์เก่า

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

 ค้นหาศิษย์เก่า

 สมาชิก

 เพลงโรงเรียน

สำนักงานสมาคม: โรงเรียนราชดำริ เลขที่ 163 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 28 แยก 3-1 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

Scroll to Top